YÖNTEM

Yeni bir TASAM Bölge/İl Mükemmeliyet Merkezi’nin kuruluş esaslarının ve kamu – özel sektör – sivil toplum temalı çok boyutlu işbirliği imkânlarının belirlenmesi için gerekli fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından Merkez’in kurulması, araştırma ve incelemeler ile projelerin oluşturulması ve projelerin icrası gerçekleştirilmektedir.

İşbirliği potansiyelinin belirlenmesiyle daha uygun hedeflere daha kolay ve daha az maliyetle varılabilecek, yeni TASAM Bölge/İl Mükemmeliyet Merkezi’nin kurulması ile de stratejik, teknik ve lojistik bilgi temini, proje oluşturma, veri bankası oluşturma, bütün ilgili kurumlarla irtibata geçilmesi karşılıklı verimlilik esasına göre profesyonel ve bilimsel bir yapıya kavuşmaktadır. 

Birinci etap çalışması ( işbirliği imkânlarının araştırılması ) sistemin geliştirilebilme potansiyelini, yapılacakları ve çalışma stratejilerini ortaya çıkar maktadır. 

Müteakiben “TASAM Bölge/İl Mükemmeliyet Merkezi Kuruluş Raporu” hazırlanmakta ve fiili kuruluş çalışmaları başlatılmaktadır. Bu süreçte ilk etap olarak Çok Boyutlu İşbirliği İmkânları belirlenmekte ve Merkez’in Kuruluş Esasları oluşturul maktadır.  Yine bu süreçte Bölgesel Ağ Portalı kurulumu da tamamlanıp işletim aşamasına geçilmektedir.

Sonrasında Bölge/İl’deki Mükemmeliyet Merkezi’nin kurulması ve bu düzen içerisinde araştırma ve incelemeler ile ilgili projelerin oluşturulması gerçekleştirilmektedir.

Bölge/İl’in, aynı cazibe merkezi bölgesine bağlı diğer iller ile ve diğer cazibe merkezi bölgeleri ile sağlayacağı işbirliklerinin bölgesel/ulusal/uluslararası ölçekte etkin biçimde kullanım imkânları ortaya konmakta, TASAM Bölge/İl Mükemmeliyet Merkezi’nin kurulmasının ardından bütün ilgili kurumlar ile profesyonel ve bilimsel esaslı dayanışma sağlanmaktadır. Ayrıca aynı cazibe merkezi illeri başta olmak üzere diğer illerimizle ikili ve çok taraflı diyalog, program, proje ve etkinlikler de geliştirilerek hayata geçirilmektedir.

Bize Ulaşın

Birlikte Çalışalım

100 ülkeyi aşan etkinliği ile TASAM çalışmalarına; yönetim, enstitüler, platformlar ve projelerin bilim, akil, yetkin kişiler vb. kurullarında yüzlerce saygın, duayen isim ciddi katkılar sunmaktadır.

1 + 10 =