TASAM

TASAM Türkiye Mükemmeliyet Merkezleri; Türkiye’nin 7 ana bölgesi ve 81 ilimizin her birinin akademik, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınması ile Ülkemizin yapısal dönüşümüne stratejik, bilimsel, derinlikli katkılar sağlamak üzere, STK tüzel kişiliğinde bir “düşünce kuruluşu” olarak 19 yıldır ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda ağ ve projeyi planlayıp hayata geçiren Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM tarafından oluşturulan kurumsal yapıdır.

TASAM Türkiye Mükemmeliyet Merkezleri koordinatörlüğünü TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) gerçekleştirmektedir. STK tüzel kişiliği ile tarafsız ve bağımsız bir “düşünce kuruluşu” olarak 19 yıl önce kurulan TASAM, kıta bazında Afrika, Asya, Avrupa, Latin AmerikaKarayipler ve Kuzey Amerika,bölge bazında Balkanlar, Orta Doğu, KaradenizKafkas ve Akdeniz alanlarına odaklanırken kimlik bazındaise Türk Dünyası ve İslam Dünyası alanlarında çalışmalar gerçekleştirmektedir. 100 ülkeyi aşan etkinliği ile TASAM çalışmalarına; yönetim, enstitüler, platformlar ve projelerin bilim, akil, yetkin kişiler vb. kurullarında yüzlerce saygın, duayen isim ciddi katkılar sunmaktadır.

TASAM; Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü, Afrika Enstitüsü, İslam Ülkeleri Enstitüsü, Siyasal İletişim Enstitüsü, Kamu Diplomasisi Enstitüsü, Çevre ve Şehir Enstitüsü, Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü, Enerji, Su ve Gıda Enstitüsü, Eğitim Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü, Türkiye Turizm Enstitüsü, gibi kurumları Ülkemize kazandırmıştır. Dünya İslam Forumu, Dünya Türk Forumu, Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kalkınma ve İşbirliği Platformu, İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu, Türkiye Nükleer Teknoloji Platformu, Balkan İletişim Ağı ve Düşünce Kuruluşları Türkiye Diyaloğu gibi ağları ise kurucu ve koordinatör olarak işletmektedir.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde 13 yıl önce Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 olarak başlayıp TÜRKİYE 2053Güç ve Adalet” ana teması ile revize edilen Proje kapsamında Makro Çerçeve, Stratejik Lokomotif Sektörler, Değerler İnşası çalışmalarını; Global Sivil Diplomasi İnşası Programı kapsamında Sivil Global ve Sektörel Diplomasi çalışmalarını; ayrıca Stratejik Vizyon Geliştirme ile Türkiye Yönetim ve Deneyim Programlarını yüksek katılım ve geri dönüşlerle sürdürmektedir.

Bize Ulaşın

Birlikte Çalışalım

100 ülkeyi aşan etkinliği ile TASAM çalışmalarına; yönetim, enstitüler, platformlar ve projelerin bilim, akil, yetkin kişiler vb. kurullarında yüzlerce saygın, duayen isim ciddi katkılar sunmaktadır.

4 + 10 =