DİSİPLİNLER

İl/Bölge Sanayisinin Teknolojik Yapısı ve Dönüşümü

İl/Bölge Sanayisinin Ticari Organizasyonu –  İhracat Yapısı –  Kârlılık durumu

 

Bilgi Ekonomisine Geçiş Süreci ve Türkiye Ekonomisi: Nano Teknoloji ve Nükleer Enerji

Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu

İhtisaslaşma

Nano Teknoloji – Nükleer Enerji

Bilgi Ekonomisi ve Proje, Patent, Lisans, Ar-Ge Kavramları Arasındaki İlişki

 

Kalite, Verimlilik ve Nitelikli İş Gücü

İnsan gücü Planlaması

Mesleki Yönlendirme – Mesleki Eğitim – Hizmet-içi Eğitim

İstihdam

Yüksek Teknolojinin Kullanımı

Sanayi Çalışanlarının Sosyal Güvenlik Hakları

Tarım 4,0 (Akıllı Tarım için İnovasyon ve Teknoloji)

Genç İşsizliği, Mesleki Eğitim ve Eğitim Planlaması

İl/Bölge Sanayisinin İstihdam Verileri – İhracat Verileri

Senaryo: 2023-2053’te Genç İşsizliği Verileri Nerede Olabilir?

 

Sürdürülebilir Kalkınma ve Mesleki – Teknik Eğitim: Riskler ve Fırsatlar

Yeni Yönetim Yaklaşımları ve Sürdürülebilir Kalkınma

Sürdürülebilir Kalkınmanın, Sosyal, Ekolojik, Ekonomik ve Kültürel Boyutları

Sürdürülebilir Kalkınmada Mesleki ve Teknik Eğitimin Önemi

Yeni Mesleki Eğitim Alanları (Finans, Borsa, SPK vb.)

 

Mesleki – Teknik Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenme

Bilgi Toplumuna Uyum Süreci

Rekabet Gücünün Artırılması

İnsan Gücünün Serbest Dolaşımı

İstihdamın Artırılması

 

Sanayi Alt Sektörleri Stratejileri

Bize Ulaşın

Birlikte Çalışalım

100 ülkeyi aşan etkinliği ile TASAM çalışmalarına; yönetim, enstitüler, platformlar ve projelerin bilim, akil, yetkin kişiler vb. kurullarında yüzlerce saygın, duayen isim ciddi katkılar sunmaktadır.

2 + 1 =