ALANLAR

GENEL ALANLAR

Akıllı Marka Şehir Çalışmaları

Stratejik Araştırmalar, Yayınlar ve Raporlar

Bölgesel ve Ulusal Ağ Kurulumu ve Sürdürülmesi

Yerel, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Proje, Program ve Etkinlikler

Stratejik Vizyon Geliştirme Eğitimleri ve Teknik Geziler

Yönetsel, Sektörel ve Sosyal Etkinlikler

SPESİFİK ALANLAR

Kamu Diplomasisi ve Kültür Diplomasisi

İnsan Kaynağı

Ekonomik Hedefler

Bölgesel Sorunlar

Teknoloji, Stratejik İletişim

Devlet Dışı Aktörler

Marka Şehirler

Yaşanabilir Çevre

Kapasite İnşası ve Araçlar

Marka Turizm Konseptleri ve Bölgeler

Yüksek Verimlilik; Fırsatlar ve Riskler

Bize Ulaşın

Birlikte Çalışalım

100 ülkeyi aşan etkinliği ile TASAM çalışmalarına; yönetim, enstitüler, platformlar ve projelerin bilim, akil, yetkin kişiler vb. kurullarında yüzlerce saygın, duayen isim ciddi katkılar sunmaktadır.

4 + 7 =